Funcționalități PANTHEON Farming

PANTHEON Farming este un sistem informatic proiectat pentru a susține întreaga activitate din cadrul fermei. Cu acesta, puteți ține contabilitatea primară și diferite evidențe, face analize și previziuni, lua decizii mai eficiente cu privire la investiții și cel mai important, economisiti timp și bani.

În camp și în grajd

Date din fermă sunt întotdeauna disponibile pentru dumneavoastră. Puteți vedea ceea ce a fost făcut în trecut și introduce noi informații; datele sunt salvate cu promptitudine în baza de date. Introducerea imediată de informații privind o sarcină efectuată reduce foarte mult posibilitatea apariției erorilor sau înregistrărilor duplicat.

Aveți posibilitatea să introduceți informații despre orice lucrare efectuată, imediat după ce ați terminat-o. Alte operațiuni, cum ar fi semănatul, tratamentele fitosanitare sau tăierile sunt înregistrate în același mod. Introduceți cantitatea de materiale folosite (semințe, îngrășăminte etc.), timpul și persoana care a operat echipamentele. Acest lucru este suficient pentru a produce rapoarte privind utilizarea materialelor pe diferite culturi.

Puteți înregistra și în aplicația mobilă cantitatea recoltată, timpul folosit, cine a lucrat și ce echipamente au fost utilizate. Inventarul este în consecință actualizat și se calculeaza costul produselor recoltate.

Vinificație

Programul permite înregistrarea tuturor sarcinilor privind procesul de vinificație. Veți putea urmări informațiile despre tipurile de vin, tratamente, filtrare și îmbuteliere. Acest lucru vă va oferi o perspectivă asupra întregului proces de la struguri la sticlă, atât din punct de vedere al materialelor și substanțelor folosite cât și din punct de vedere financiar

Livezi

Pentru gestionarea înregistrărilor din livadă sunt necesare informații specifice. Programul va permite înregistrarea tuturor informațiilor relevante prin intermediul aplicației mobile. Veți putea accesa și introduce toate informațiile direct din livadă.

Cumpărarea și vânzarea animalelor

Achizițiile și vânzările de animale se introduc utilizănd aplicația mobilă. Datele sunt sincronizate automat cu baza de date principală, registrul central fiind actualizat și o factură electronică este creată în mod automat, pregătită pentru a fi trimisă.

Reproducere

Aplicația mobilă vă permite să vedeți situația reproducerilor și istoricul animalelor: când a fost ultima inseminare, dacă un animal este gestant și când este așteptată o fătare. Toate informațiile relevante pot fi, de asemenea, introduse cu aplicația mobilă direct din diferite locații. Introducerea unei fătări creează automat o nouă înregistrare și actualizează baza de date a animalelor.

Mișcările

Toate mișcările de animale către alte ferme pot fi urmărite cu aplicația mobilă. Acest lucru este stocat în baza de date și detaliile privind animale individuale pot fi revăzute în orice moment. Animalele pot fi mutate temporar, de exemplu, la un targ și înapoi, sau la o altă fermă într-o locație diferită, mișcări care trebuie, conform legislației, întegistrate în evidențele fermei.

Sănătatea Animalelor

Starea de sănătate a animalelor este esențială pentru orice fermă. Cu acest program, puteți înregistra istoricul privind starea de sănătate, bolile, tratamentele, medicamentele, recidivele pentru fiecare animal. Bazat pe acest lucru, puteți apoi decide mai bine daca un animal se merită să fie păstrat în cadrul fermei sau nu. Toate tratamentele pot fi introduse și revizuite cu aplicația mobilă.

La birou

Datele din program vă oferă o bază solidă pentru luarea unor decizii documentate, cum ar fi cea privind îngrășămintele utlizate sau ce hibrizi răsar mai bine. Pe computerul de acasă introduceți facturile, situația bancară și verificați situația financiară a fermei. PANTHEON farming creează multe documente, în mod automat, având la bază evenimentele introduse. De exemplu, atunci când vindem un animal, este creată o factura iar când fertilizăm, consumul de materiale este înregistrat și stocul actualizat.

Facturile emise și primite

În cadrul fermei trebuie să introduceți informații despre toate facturile primite pentru bunurile și serviciile achiziționate. Același lucru este valabil pentru facturile emise pentru animale și produsele vândute.Doar atunci știi cât de mult ați câștigat sau cât de mult ați pierdut. Dacă veți face facturarea pe cont propriu, acest lucru vă oferă o privire de ansamblu mai bună asupra funcționării fermei și se reduc costurile privind contabilitatea.

Planul de fertilizare /Rotația culturilor

Planul de fertilizare este conceput pe baza unui asolament de cinci ani, care este definit în program sub forma ciclurilor de producție anuale. La elaborarea planului vor fi luate în considerare îngrasamintele folosite și ce lasă în sol cultura precedentă, precum și analizele de sol. Aceste informații sunt utile în realizarea planului de aprovizionare, îngrășămintele putând fi cumpărare în afara sezonului, atunci când acestea sunt mai ieftine.

Raportări RICA

RICA este instrumentul special conceput de catre Uniunea Europeană pentru colectarea datelor contabile de la exploatațiile agricole.
Daca participați la RICA stiți ca trebuie să păstrați înregistrari ale tuturor evenimentelor din fermă, indiferent daca este vorba despre nașterile de animale, despre vânzarile de animale, despre achizițiile de nutreț sau despre vânzarile de produse. Pantheon Farming pregătește și completează automat rapoartele necesare. Toate datele din program pot fi transferate cu ajutorul funcției de import /export pentru a fi apoi procesate pentru RICA.

Inventar

Inventarul este un element esențial al contabilității și producției. Programul urmărește inventarierea tuturor articolelor/produselor dvs. în toate depozitele. Un inventar bun vă permite să achiziționați mai eficient inputurile și să preveniți pierderile, astfel încât costurile în cadrul fermei se vor reduce.

Reprezentare grafică

Fiecare fermier este interesat de aspectele financiare ale afacerii sale. Pentru cei care doresc să știe cât mai multe despre ferma lor, programul conține o privire de ansamblu a indicatorilor reprezentați grafic. Indicatorii cheie pentru bovine sunt: producția de lapte, celulele somatice și numărul de animale pe categorii. Alte grafice includ o privire de ansamblu a operațiunilor (o prezentare grafică și numerică a datoriilor și creanțelor), indicatorii ecologici (utilizarea combustibilului și îngrășămintelor, comparativ cu anul trecut) și inventarul (minim și maxim de stoc, valoarea stocurilor).
Ceea ce nu se măsoară, nu se poate controla și ceea ce nu se controlează, nu se poate optimiza. Reprezentările grafice sunt o soluție excelentă pentru planificarea viitoarelor activități. Puteți utiliza toate datele colectate pentru a optimiza procesele în ferma dvs.

Taxa pe valoarea adăugată

Toate facturile emise și primite trebuie să fie introduse în program și în mod automat se fac deconturile de TVA. Facturile sunt incluse automat și în evidențele fiscale. Puteți ști în avans dacă aveți TVA de plătit sau de încasat.

Contabil

Contabilitatea fermei este o sarcină solicitantă. Toate evenimentele și documentele pe care le introduceți în PANTHEON Farming sunt procesate automat și incluse în rapoartele financiare.

Conform legislației, contabilitatea fermei impune o evidență detaliată privind activele biologice, clasificarea și valoarea lor, ceea ce înseamnă, în practică, faptul că o vacă trebuie să fie înregistrată în diferite conturi în funcție de vârsta acesteia. Chiar dacă documentația este gestionată cu mare grijă, registrul fermei trebuie să fie actualizat în mod constant.

Toate datele financiare, materiale și biologice sunt colectate în PANTHEON farming, cum ar fi: înregistrările de animale în registru și ca active, jurnalul tractoarelor, facturile de combustibil etc. Contabilul folosește edițiile PANTHEON SE sau ME, care sunt adaptate pentru toate aceste procese prin intermediul conturilor, soldurilor, intrărilor și ieșirilor de materiale.

Contabilul poate vedea documentele introduse, verifica conturile alocate în mod automat și apoi înregistra totul. El poate compara documentele introduse cu originalele, realiza deconturile de TVA, balanțe contabile. În cazul în care contabilul ar putea avea nevoie de a vedea lucrurile din perspectiva fermierului, el poate trece cu ușurință la ediția Pantheon Farming și verifica discrepanțele împreună cu fermierul.

Balanța de deschidere

Balanța de deschidere este esentială pentru programul și regimul fiscal al fermei. În ea, toate activele, stocurile, animale, trebuie să fie înregistrate și evaluate. Chiar și un tractor de 20 de ani este un mijloc fix pentru că lucrați cu el, se fac reparații și trebuie înregistrat ca un cost.

Rapoarte financiare

Pe baza veniturilor, cheltuielilor și altor informațiilor înregistrate de fermier, contabilul întocmește situațiile financiare. Dacă este necesar, se fac corecții sau se completează datele existente.

Înregistrarea

Contabilul poate înregistra toate facturile automat, deoarece toate conturile au fost definite pentru fiecare tip de cost și venit. Valorile implicite sunt conforme cu legislația în vigoare, dar le puteti extinde după cum este necesar, cu un plan de conturi mai detaliat. În plus, contabilul înregistrează extrasele de cont, creditele etc., astfel încît puteți vedea situația financiară reală a fermei.

Consultanta (împrumuturi, oferte, taxe)

PANTHEON farming economisește mult timp cu prelucrarea datelor contabile. Contabilul poate folosi timpul economisit pentru a da consultanță fermierul privind creditele, taxele, subvenții și deciziile de afaceri cu impact financiar. În acest fel, contabilul oferă un serviciu mai bun decât cel de introducere a datelor. Serviciile sale devin mai apreciate și probabilitatea de a rămâne client fidel pe termen lung crește.

Consultantul/Inginerul agronom

Dacă utilizați PANTHEON farming aveți deja toate datele într-un singur loc. Consultantul/Inginerul se poate concentra apoi pe analiza datelor în loc de colectarea acestora dintr-o multitudine de surse, acest lucru făcând serviciu său mai profesionist și eficient.

Planul de fertilizare / rotația culturilor

Inginerul poate elabora un plan de fertilizare și de rotație a culturilor pe baza datelor colectate, pentru a alege principalele culturi, estima cantitățile de îngrășăminte și schema de aplicare a acestora.

Planul de afaceri

PANTHEON farming vă oferă o imagine de ansamblu detaliată asupra veniturilor și cheltuielilor pe categorii de activități agricole, resursele și produsele fitosanitare utilizate, precum și costurile unitare. În acest fel, lucrul devine mai ușor pentru fiecare persoană implicată în activitatea fermei. Datele colectate într-un singur loc permite planificarea mai ușoară a operațiunilor agricole, pregătirea mai ușoară și realistă a planurilor de afaceri și a finanțărilor pentru investițiilor.

Subvenții

Regăsiți toate datele necesare pregătirii dosarului pentru subvenții în baza de date PANTHEON farming. Se poate monitoriza astfel și efectul subvențiilor asupra profitabilității fermei și se pot lua decizii eficiente pe baza acestora.

Consultanță

Datele reale despre fermă sunt cruciale pentru luarea deciziilor si consultanta de specialitate. Consultantul trebuie să dispună de informații cum ar fi randamentul la hectar, structura solului și îngrășămintele utilizate pentru a oferi sfaturi competente. PANTHEON farming colecteză toate datele într-un singur loc. Opțiunile de comunicare de la distanță vă permit să lucrați mai eficient cu consultantul dvs., care vă poate recomanda anumite tratamente, da sfaturi despre perioada optima de recoltare etc.
PANTHEON farming deschide noi oportunitati pentru consultanții agricoli. Ei pot oferi astfel o gamă întreagă de noi servicii rapide și eficiente.

Cum incepeți să utilizați PANTHEON Farming?

Contact

Ne puteți contacta la numărul de telefon +4 021 318 55 11 sau la adresa de e-mail office@datalab-agro.ro și împreună găsim soluția potrivită pentru optimizarea proceselor în cadrul companiei dvs.

Testează varianta demo

Cu ajutorul instrucțiunilor începeți rapid sa lucrați în program. » Varianta Demo